OSNOVA TORUŃ

Nasza misja


Naszą misją jest wszechstronna pomoc rodzinie (wszystkim jej członkom) w problemach, z jakimi się borykają. Mogą to być problemy społeczne, psychologiczne czy zdrowotne. 

Wspieramy osoby dorosłe, seniorów, młodzież i dzieci w kształtowaniu kompetencji psychospołecznych, komunikacyjnych, poznawczych.

Dajemy narzędzia do kreatywnego myślenia, rozwoju samoświadomości, budowania poczucia własnej wartości i sprawstwa.

Wzmacniamy umiejętności rozumienia, wyrażania i regulowania emocji tak, aby mogli realizować siebie w sposób twórczy w oparciu o nowe kompetencje.

Tworzymy możliwości, aby uczestnicy poprzez różne skoordynowane działania sami mogli pracować nad zmianą.

Kreujemy przestrzeń, w której wszyscy będziemy się rozwijać w swoim własnym tempie i czasie.

Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku


Naszym marzeniem jest stworzenie takich możliwości rozwoju osobistego dla każdej zainteresowanej osoby (bez względu na wiek, płeć, wyznanie, kolor skóry, prezentowane wartości), aby mogła się ona poczuć niepowtarzalna, ważna i dysponująca wyjątkowym potencjałem.

Współtworzymy nową społeczność – opartą na zasadach wzajemnej pomocy, zrozumienia, międzyludzkiej solidarności i życzliwości.

Stowarzyszenie Osnova Toruń to narzędzia, umiejętności, wsparcie, fachową pomoc oraz inne spojrzenie na problem.


65

Stowarzyszenie Osnova tworzy ponad 65 osób!

100

Tyle naszej energii przekazujemy dalej!

Nasz zespółMaria
Trzeciak

Komisja
rewizyjna


Karolina
Trzpil

Komisja
rewizyjna


Monika
Mitoraj

Komisja
rewizyjna


Maja
Korońska

Zespół ds.
Komunikacji


Anna
Baran

Zespół ds.
Komunikacji


Stanisław
Drążkowski

Inspektor ds.
RODO


Nasz numer konta bankowego:
94 1140 2004 0000 3302 8203 3687